Motivasi Menghafal Al-Quran – Kumpulan Hadits Tentang Hafalan Al-Quran

1. Mahar pernikahan
Seorang perempuan datang kepada Rasulullah Saw. untuk menghibahkan dirinya kepada beliau. Namun, beliau tidak ingin menikahinya. Maka, seorang sahabat beliau meminta agar ia dinikahkan dengan wanita tersebut. Bersabda Rasulullah Saw, “Berilah ia sehelai pakaian (sbg mahar).” Pemuda tadi menjawab, “Saya Tidak Punya.” “Berilah ia walau hanya cincin besi,” Namun, ia pun tidak punya. Kemudian beliau bersabda, “Apa yang kamu hafal dari Al-Quran?” Pemuda tadi menjawab, “Surat ini dan itu”. Beliau bersabda, “Aku nikahkan kamu dengan hafalan Al-Quranmu.” (HR. Bukhari)

2. Mudah lepas
“Jagalah Al-Quran, demi zat yang jiwaku berada di tangan-Nya, ia mudah terlepas, melebihi unta yang terikat”. (HR. Muslim)

3. Bagaikan keledai yang mudah lepas
“Sesungguhnya penghafal Al-Quran itu seperti pemilik keledai yang terikat. Jika dia menjaganya, dia berhasil menahannya. Jika dia melepasnya, niscaya ia pun pergi.” (HR. Bukhari)

4. Dimuliakan oleh Nabi
Nabi Saw. mengumpulkan dua laki-laki yang terbunuh di Perang Uhud pada satu kafan. Kemudian beliau bersabda, “Siapa di antara mereka yang paling banyak hafal Al-Quran?” Ketika ditunjukkan kepada salah satu mereka, beliau mendahulukannya untuk dimasukkan ke liang lahat. (HR. Bukhari)

5. Pengangkat derajat suatu kaum
“Sesungguhnya Allah akan mengangkat suatu kaum dengan Kitab ini dan akan merendahkan kaum lain dengan kitab ini pula.”(HR. Muslim)

6. Pembawa kedamaian, ketenangan, dan rahmat
“Tidak ada satu kaum yang sedang berkumpul di salah satu rumah Allah, mereka membaca kitab Allah dan mentadarusnya di antara mereka, kecuali para malaikat akan mengitari mereka, rahmat Allah akan tercurah kepada mereka, sakinah (kedamaian) akan turun atas mereka, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan malaikat yang ada di sisi-Nya.” (HR. at-Tirmidzi dan Ibnu Majah)

7. Keluarga Allah Swt.
Sesungguhnya di antara manusia ada keluarga Allah Swt.” Para sahabat berkata, “Siapa mereka, wahai Rasulullah?” Beliau bersabda, “Mereka adalah ahlul Quran, keluarga Allah dan orang terdekatnya.” (HR. Ahmad)

8. Sepuluh ayat pelindung dari Dajjal
“Barangsiapa hafal sepuluh ayat dari awal surat al-Kahfi, terlindung dari fitnah dajjal”. (HR. Muslim)

9. Meningkatkan derajat di surga
“Dikatakan (pada hari Kiamat) kepada panghafal Al-Quran, “Bacalah dan naiklah. Bacalah dengan tartil sebagaimana kamu membacanya di dunia. Sesungguhnya kedudukanmu di akhir ayat yang kamu baca’”. (HR. Abu Dawud)

10. Menghidupkan hati
“Sesungguhnya orang yang di dalam hatinya tidak terdapat suatu apa pun dari Al-Quran, bagai rumah kosong yang akan roboh”(HR. Tirmidzi)

11. Kedudukan mulia penghafal Al-Quran
“Perumpamaan orang yang membaca Al-Quran dan dia menghafalnya, bersama para malaikat yang mulia dan baik. Dan orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata, ia mendapatkan dua pahala.” (Muttafaq ‘alaih)

12. Penambah Kemuliaan
“Al-Quran datang pada hari kiamat dan mengatakan, ‘Wahai Allah pakaikan dia mahkota kemuliaan.’ Kemudian berkata lagi, ‘pakaikan pakaian kemuliaan’. Kemudian berkata lagi, Ridhailah ia. Maka Allah meridhainya. Dan dikatakan padanya bacalah dan naiklah, untuk setiap ayat, akan ditambahkan untukmu satu kebaikan.” (HR. Tirmidzi)

Sumber: saichuw.wordpress.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

five × one =